ייעוץ וכתיבת חוות דעת משפטיות

שיווק 

אסטרטגיות שיווקיות, מהלכים שיווקיים, תקשורת שיווקית, אפקטיביות הפרסום והתקשורת השיווקית, מיתוג, נכסיות המותג

מיתוג אישי 

נכסיות המותג האישי, פגיעה במותג האישי, קידום המותג האישי, אסטרטגיות מיתוג אישי

התנהגות צרכנים 

תהליכי קבלת החלטות של צרכנים, מאפייני התנהגות, הרגלים, השפעות תרבותיות וחברתיות על התנהגות הצרכן

צרכנים צעירים

הרגלי צריכה של ילדים ובני נוער, משתנים המשפיעים על ההחלטות הצרכניות של צעירים, השפעות התקשורת על הרגלי הצריכה 

תקשורת ורגולציה תקשורתית

הרגלי שימוש במדיה, שינויים בצריכת מדיה, שינויים בענף התקשורת, שינויי רגולציה

© 2020 by Tali Tenni. 

  • LinkedIn