הספר "הקופה שמאחורי מגירת הגרביים" עוסק בהקניית כלים לצרכנות נבונה ולהתמודדות טובה יותר של הילדים בסביבה התקשורתית (בדגש על חסכון). הספר מיועד לקריאה משותפת של הורה וילד ומעודד דיאלוג ופעילות בין הילד לבין ההורה סביב סוגיית הצריכה והביקורתיות. הספר פונה לקבוצת גיל מוגדרת ומובחנת, ילדים בגילאי    5–8, ומותאם לגילאים אלה מבחינת השפה, התפתחות תהליכי עיבוד המסר והתפתחות הילד כצרכן. מאחורי הספר עומד מחקר אקדמי רחב המהווה את הבסיס לכתיבת הספר.

הספר "עשינו עסק" עוסק במושגים שונים ומגוונים מהעולם הפיננסי מתוך רצון להנגיש לילדים הצעירים את העולם הפיננסי ולהקנות להם ידע, הבנה וכלים שיאפשרו להם לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ולהפוך לצרכנים נבונים עם התבגרותם.  המושגים בספר מוצגים בליווי דוגמאות מוכרות ואיורים להמחשת המושגים לילדים הצעירים. הספר מתאים גם לקריאה משותפת של הורה-ילד ולהמשך השיחה על הנושאים שבספר גם לאחר הקריאה.

© 2020 by Tali Tenni. 

  • LinkedIn