IMG 2660

 ד"ר טלי תאני-הררי הינה ראש התוכנית לתואר השני (MBA) בבית הספר למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. ד"ר טלי תאני-הררי מרצה גם בבית הספר למנהל עסקים במרכז הבין-תחומי בהרצליה (IDC).

תחומי המחקר המרכזיים של ד"ר טלי תאני-הררי הינם התנהגות צרכנים ופרסום. מחקריה מתמקדים בתחום מחקר חשוב וייחודי בארץ ובעולם – התנהגות צרכנים צעירים. המחקרים משלבים דיסציפלינות שונות ולכן הינם בעלי תרומה ייחודית להבנה טובה יותר של תהליכי עיבוד המידע הפרסומי בקרב הצעירים. למסקנות המחקרים תרומה במישור האקדמי ובמישורים האתי והרגולטורי, תוך הצעת שינויים ושיפורים משמעותיים להגנה ראויה על הצעירים בסביבה התקשורתית החדשה. המחקרים פורסמו בכתבי עת מובילים.

לאחרונה קיבלה ד"ר טלי תאני-הררי, יחד עם שותפתה למחקר, ד"ר קרן איל (IDC) מענק מחקר מהקרן הלאומית למדע (ISF) למחקר בנושא: השפעת החשיפה למסרים סותרים בפרסומות למוצרי מזון על דימוי הגוף של בני נוער.

על בסיס הידע המחקרי, יצא לאור הספר הראשון בסדרת ספרים חדשה לילדים העוסקת בהקניית כלים צרכניים ביקורתיים: "הקופה שמאחורי מגירת הגרבים" (יחד עם חני נחמיאס, בהוצאת כנרת). מטרת הספר להקנות לילדים של המאה ה-21 כלים לצרכנות ביקורתית ונבונה דרך סיפור מהנה ומעורר הזדהות.

בתחום ההוראה, מרצה ד"ר טלי תאני-הררי בתחומי השיווק והפרסום: "מבוא לשיווק" "אסטרטגיה שיווקית", "התנהגות צרכנים", "תקשורת שיווקית משולבת", "שיווק ופרסום לצעירים" ועוד. 

ד"ר טלי תאני-הררי מסייעת לגופים הרגולטוריים בתחום השידורים לילדים, יועצת למשרד האוצר בתחום חינוך פיננסי לילדים, חברה בפורום אסדרת המדיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה ובועדת האתיקה של האגודה הישראלית לתקשורת.

tee.tal100@gmail.com 

Linkedin: Tali Te'eni-Harari, Ph.D

סופרסונה